امروز جمعه, 04 بهمن 1398 - Thu 01 23 2020
گات ها؛ سروده های اشوزرتشت اسپنتمان:
" اندیشه نیک * گفتارنیک * کردارنیک "
اشویی بهترین است. اشویی خوشبختی است. خوشبختی از آن کسی است که خواستار بهترین اشویی باشد.
راه در جهان یکی است و آن راه راستی(اشویی) است.
 

 

 

 

 

 

 

شادباش نوروزی 1394 خورشیدی و 3753 زرتشتی

به خشنودی اهورامزدا

 

"بـرآمـد بـاد صبـح و بـوی نـوروز          به کـام دوستـان و بـخت پیـروز"
"مبارک بادت این سال و همه سال         همایون بادت این روز و همه روز"

 

 سرسبزی و شکوفایی طبیعت، بزرگ جشن ملی ایرانیان؛ جشن نوروز باستانی1394 خورشیدی بر تمامی ایرانیان گیتی، شادباش و پُرشُگون باد.

نیز ششم فروردین ماه، روز خورداد و فروردین ماه 3753 زرتشتی؛ سپندینه جشن زادروز بزرگ پیام آور آریایی؛ اشوزرتشت اسپنتمان،

بر تمامی زرتشتیان گیتی، فرخنده باد.

تندرستی، دیرزیوی و شادزیوی همگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

 

                                                                                                                          مزدا اهورا یاریگرتان باد

                                                                                                                          سازمان جوانان زرتشتی تهران

 


© تمامی حقـوق این تارنما متعلق به سازمان جوانان زرتشتی تهران می باشد.
مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .