آگاهی نامه سازمان جوانان زرتشتی تهران در خصوص فعالیت باشگاه ورزشی فروهر (گیو)

آگاهی نامه سازمان جوانان زرتشتی تهران در خصوص فعالیت باشگاه ورزشی فروهر (گیو):
به آگاهی همکیشان ارجمند و عموم ورزشکاران عزیز جامعه زرتشتی می رساند، نظر به شرایط حاکم ناشی از ویروس کرونا و توصیه مقامات بهداشتی به حداقل بودن فعالیت های باشگاه های ورزشی سرپوشیده در این زمان حساس، ضمن برگزاری جلسات متعدد و بررسی شرایط باشگاه، با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی مورد نیاز و همچنین دیدگاه کارشناسی (وچر) انجمن محترم موبدان تهران در خصوص لغو هرگونه اجتماع زرتشتیان، فعالیت باشگاه ورزشی فروهر (گیو) تا اطلاع ثانوی محدود می گردد.
بدیهی هرگونه تجدید نظر در این خصوص ، به اطلاع عموم هازمان زرتشتی خواهد رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.