آگهی سپاسگزاری خانواده زنده یاد بانو گوهر بهمردی

 

بر فروهر پاکان درود باد

بدینوسیله از همه‌ی بزرگوارانی که از راه آگهی یا تلفن درگذشت انوشه‌روان گوهربانو بهمردی را آرامش‌باد گفته و شادی روان آن درگذشته و دلگرمی و شکیبایی بازماندگان را فراهم‌ آوردند، سپاسگزاری کرده و برای همگان تندرستی، دیرزیوی و شادکامی آرزومندیم.

ایدون‌باد
خانواده روانشاد گوهربانو بهمردی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.