انتشارات فروهر و برسم در كنار يكديگر در سی و يكمين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران شركت ميكنند

 

در راستای همازوری هر چه بيشتر جامعه زرتشتی؛ انتشارات فروهر و برسم در كنار يكديگر در نمايشگاه بين المللی كتاب تهران، شركت می  كنند.

سالن: شبستان راهرو: 21 غرفه: 4

١٢ تا ٢٢ ارديبهشت ماه –  مصلی تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.