برگزاری برنامه سه نفر سه سخن در سازمان جوانان زرتشتی(فروهر)

برنامه‌ی «سه نفر سه سخن» با سخنرانی سه تن از جوانان و کنشگران هازمان زرتشتی یکم بهمن ماه 1395 از سوی سازمان فروهر برگزار می‌شود.

برنامه‌ی سخنرانی این روز از ساعت 9 تا 11 و 30 دقیقه در محل سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) برگزار خواهد شد.

سفری به پاکستان درون‌مایه(:موضوع) سخنان فرزین فلفلی است که از تجربه‌ی سفر خود می‌گوید.

هوشنگ خنجری با پیشینه‌ی آموزش نجاری به کودکان و تجربه در این زمینه می‌کوشد تا با سخنان خود تاثیر رفتار بزرگسالان را در رشد و آموختن فرزند نشان دهد.

درون‌مایه‌ی سخنان افشین نمیرانیان نیز این است که بگوید ما دقیقا در کجای جهان ایستاده‌ایم و چه قدر بزرگ یا کوچک هستیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.