برگزاری برنامه سه نفر سه سخن در سازمان جوانان زرتشتی(فروهر)

برنامه‌ی «سه سخن» برای دومین بار با سخنرانی سه تن دیگر از جوانان و کنشگران هازمان زرتشتی صبح آدینه پانزدهم بهمن ماه 1395 از سوی سازمان جوانان زرتشتی (فروهر) برگزار می‌شود.

برنامه‌ی سخنرانی این روز از ساعت 9:30تا 11:30  در محل سازمان فروهر برگزار خواهد شد.

 

رستم بامسی و دوستانش حدود هشت سال است که طرح بهبود کیفیت را در مدارس زرتشتی برگزار می کنند. او قرار است از تجربه خود در زمینه آموزش کودکان بگوید.

مهرداد قدردان به عنوان یک پژوهشگر زرتشتی برای ما در مورد جایگاه دین و به خصوص دین زرتشتی در روزگاری که در آن زندگی می کنیم خواهد گفت.

در این نشست خسرو پرخیده قرار است از راهی که پیموده و تجربیاتی که کسب کرده و همچنین راه پیش رو در دنیای بی پایان عکاسی خبری و مستند برایمان بگوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.