برگزاری جشن تیرگان و آیین گهنبارخوانی در کوشک ورجاوند تهران

به فرخندگی جشن تیرگان سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) در روز نهم تیرماه میزبان شمار بسیاری از همکیشان در کوشک ورجاوند تهران بود .

مراسم جشن تیرگان با برگزاری گهنبار چهره میدیوشهم گاه به کوشش گروه چنبره سازمان فروهر همراه بود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.