برگزاری جشن تیرگان و آیین گهنبار – آدینه 11 تیرماه 95 در کوشک ورجاوند – جشن تیرگان از بامداد تا پسین و آیین گهنبار 6.30 پسین در کوشک ورجاوند

برگزاری جشن تیرگان و آیین گهنبار – آدینه 11 تیرماه 95 در کوشک ورجاوند – جشن تیرگان از بامداد تا پسین و آیین گهنبار 6.30 پسین در کوشک ورجاوند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.