برگزاری جشن تیرگان و گهنبار در کوشک ورجاوند

سازمان جوانان زرتشتی تهران امسال نیز همچون سالیان پیشین، در آدینه 6 تیرماه برابر با آذر ایزد و تیرماه 93 از بامداد تا شامگاه میزبان همکیشان در جشن تیرگان و آیین گهنبار بود.

همکیشان از بامداد تا پسین به برگزاری جشن تیرگان و آبریزان پرداختند. آیین زیبای گهنبارخوانی با آوای خوشِ موبد اردشیر بهمردی و موبدیار پریا ماوندی انجام شد. در ابتدا این آیین موبدیارماوندی در مورد جشن تیرگان و فلسفه پیدایش و آیین گهنبار برای همکیشان صحبت نمودند و پس از برگزای آیین گهنبار با پیشکشِ قندِ سبز از باشندگی و اجرای زیبایشان قدردانی شد.

اسفندیاراختیاری؛ نماینده ایرانیان زرتشتی، رستم خسرویانی؛ فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، موبد هنگامی؛ نماینده انجمن موبدان تهران و تنی چند ازهموندان انجمن­ها و ارگان­های زرتشتی و تعداد بیشماری ازهمکیشان در این آیین زیبا باشنده بودند.

هرساله این آیین گهنبار با برگزاری جشن تیرگان در محل کوشک ورجاوند با کمک مادی سازمان و دهش خیراندیشان و همراهی هموندان و کمیسیون­های سازمان فروهر برگزار می شود و با لرک، میوه، شیرینی، شربت و … ازهمکیشان پذیرایی می­شود.

جشن تیرگان و آیین گهنبار با برنامه­های شاد تا شامگاه ادامه داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.