تارنماهای سازمان فـروهر و انتشارات فـروهر به روزرسانی شدند

تارنماهای سازمان جوانان زرتشتی تهران و انتشارات فروهر با طرحی جدید و قالبی متفاوت به روز رسانی شدند.

                             

                                 سازمان جوانان زرتشتی تهران:                               www.sjzt.ir

                                پست الکترونیک سازمان فروهر:                             [email protected]        

 بهرام جاودانی؛ هموند هیئت مدیره و مسوول کمیسیون روابط عمومی سازمان از به روزرسانی و طراحی جدید تارنمای سازمان جوانان زرتشتی تهران(:فروهر)، خبر داد. در این تارنما بخش های گوناگونی از زمینه فعالیت های سازمان فروهر به نمایش گذاشته شده است و بخش های مربوط به رویدادها، کمیسیون ها و فعالیت هاشون، انتشارات و باشگاه فروهر، آرشیو فرتورهای برنامه های گوناگون سازمان، آگاهی سازمانی و … را شامل می شود. جاودانی ازهموندان هیئت مدیره و یاریگران کمیسیون روابط عمومی سازمان در طراحی و به روزرسانی تارنمای سازمان فروهـر، سپاسگزاری نمود.

                                موسسه فرهنگی انتشارتی فروهر:              www.nashr-fravahar.ir

                               پست الکترونیک انتشارت فروهر:              [email protected]   

بهنام مبارکه؛ مدیر و سرپرست انتشارات فروهر نیز از به روزرسانی و طراحی جدید تارنمای انتشارات فروهر خبر داد. در این تارنما بخش های گوناگونی از رویداد، نمایش تازه های نشر و چاپ کتاب، محصولات موسسه فرهنگی انتشارتی فروهر و … به نمایش گذاشته شده است و امکان فروش اینترنتی نشریات نیز در طراحی جدید پیش بینی شده است. مبارکه ازهموندان هیئت مدیره و یاریگران کمیسیون انتشارات سازمان در طراحی و به روزرسانی تارنمای انتشارات فروهر، سپاسگزاری نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.