توزیع کارنامه های پایان سال کلاس های دینی سازمان جوانان زرتشتی تهران ( فروهر)

روز آدینه ۳۱ اردیبهشت ماه مطابق اعلام قبلی کمیسیون دینی سازمان فروهر کارنامه های پایان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بین دانش آموزان توزیع شد.
این فرآیند با رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به همه گیری بیماری کرونا در محل سازمان صورت گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.