توزیع کتاب های دینی تهران ویژه دانش آموزان سازمان فروهر

پیرو آگاهی رسانی قبلی، کتاب های دینی سال تحصیلی جدید، ویژه دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های دینی سازمان جوانان زرتشتی تهران و هرمزآرش، روز سه شنبه ۶ مهرماه توزیع شد.

با توجه شرایط موجود، این خدمات با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به همکیشان عزیز و در تمامی پایه های تحصیلی ارائه گردید.
لازم به ذکر است در سال تحصیلی پیش رو کلاس های دینی به صورت مجازی برگزار می شود و نخستین جلسه رسمی آموزشی آن کلاس ها روز ۸ مهرماه خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.