دومین نشست آموزشی برای خانواده های دانش آموزان زرتشتی در سازمان فروهر برگزار شد

دومین نشست آموزشی برای خانواده های دانش آموزان زرتشتی در سازمان فروهر برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست های آموزشی برای خانواده های دانش آموزان زرتشتی با ادامه دادن موضوع نقش برون ریزی آزردگی‌های احساسی در هوش و سلامت روانی افراد در پنجشنبه 3 آبان ماه به استادی سرکار خانم نسرین مرادیان، برگزار شد.
این سلسله نشست ها با این عنوان از پنجشنبه 19 مهرماه در سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) آغاز شده و مطابق درخواست خانواده های شرکت کننده در جلسه نخست، برای چند جلسه ادامه پیدا خواهد کرد.
در بخشی از این نشست، مهرداد قدردان به بررسی آموزه های دین زرتشتی برای خانواده ها پرداخت.
خانواده های علاقمند می توانند در ادامه ی این سلسله نشست ها با آگاهی از اینکه مطالب گفته شده در نشست های گذشته تکرار نخواهد شد و تنها ادامه پیدا می کند، شرکت نمایند.
کارگاه های آموزشی با عناوین دیگر پس از اتمام این سلسله نشست ها، توسط کمیسیون دینی سازمان فروهر و با همکاری انجمن خیریه درمانی برنامه ریزی شده و مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.