سازمان جوانان زرتشتی، به مناسبت روز معلم از آموزگاران دینی خود سپاس داری کرد

سازمان جوانان زرتشتی، با حضور فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و بزرگان این سازمان، به مناسبت روز معلم، از آموزگاران دینی خود سپاس داری کرد و زحمایت یکساله ی آنها ارج نهاد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.