سومین نشست آموزشی خانواده های دانش آموزان زرتشتی برگزار شد

سومین نشست آموزشی خانواده های دانش آموزان زرتشتی برگزار شد.
نظريه بازنگري و ارزيابي مجدد از راه مشاوره نمي تواند براي شما مفيد باشد مگر اينكه خود شما آن را بخوبي فهميده باشيد. هر گاه اين نظريه را بفهميد، ممكنست در برخي موارد كاربرد آن بويژه در صورتيكه در نقش پدر و يا مادر باشيد دچار مشكل شويد، من به عنوان يك ولي مي توانم بگويم «به جمع ما خوش آمديد»
صحبتهاي خانم مراديان كارشناس ارشد روانشناسي و مدرس مشاوره از راه ارزيابي مجدد در سومين جلسه روز پنجشنبه دهم ابان با حضورتعدادي از والدين به گفتگو نشستند .در ضمن با ارائه تكنينهاي عملي جلسه وارد مرحله عملي شد .
در فرصت پانزده دقيقه اقاي مهرداد قدردان دبير ديني ، محقق و دانشجوي دكتري ادبيات و فرهنگ ايران باستان ،اهميت و نقش انديشه را به استناد شاهنامه در ادامه جلسه قبل با حاضرين به اشتراك گذاشتند .

 

 

   

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.