مجمع عمومی انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)

با آرزوی تندرستی و شادکامی برای شما همکیشان و هموندان گرامی سازمان فروهر

بدينوسيله به آگاهي مي رساند كه مجمع عمومي انجمن زرتشتیان تهران در روز آدینه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ بامداد در تالار ایرج برگزار می گردد و لذا در راستاي همازوری و همبستگي كليه سازمان ها و هازمان زرتشتی، هيئت مديره سازمان جوانان زرتشتي تهران ( فروهر) از شما بزرگواران دعوت می نمايد تا در اين مجمع با همراه داشتن کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران حضور بهم رسانيد. امید است که بتوانيم بهترين تصميمات را برای جامعه خود رقم زده و نقشی پويا در آينده اين انجمن داشته باشيم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.