مجمع عمومی سازمان جوانان زرتشتی تهران برگزار می شود

آگهی دعوت مجمع همگانی عادی:

مجمع عمومی همگانی عادی سالانه سازمان جوانان زرتشتی تهران نوبت اول در ساعت 19 روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ در محل قانونی سازمان واقع در چهارراه کالج، کوچه بامشاد، پلاک 3 تشکیل می گردد.

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و صورت درآمد و هزینه سازمان منتهی به سال 99
2- – انتخاب اعضای هیئت بازرسان و اعضای علی البدل هیئت مدیره سازمان.
بدینوسیله از کلیه اعضای سازمان دعوت می شود با در دست داشتن کارت عضویت سازمان، در مجمع شرکت نمایند.

هیئت مدیره سازمان جوانان زرتشتی تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.