مجمع عمومی سازمان جوانان زرتشتی تهران برگزار می شود

آگهی دعوت مجمع همگانی عادی:

 مجمع عمومی همگانی عادی سازمان جوانان زرتشتی تهران نوبت اول در ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1397/05/21 در محل قانونی سازمان واقع در چهارراه کالج،کوچه بامشاد،پلاک 3،تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیِئت مدیره و تصویب ترازنامه و صورت درآمد و هزینه سازمان منتهی به سال 96

2-انتخاب اعضای هیئت بازرسان

بدینوسیله از کلیه اعضای سازمان فروهر دعوت می شود با در دست داشتن کارت عضویت این هازمان در مجمع شرکت نمایند.

       

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.