مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان جوانان زرتشتی تهران برگزار می گردد.

مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان جوانان زرتشتی تهران برگزار می گردد: 

در پی عدم رسیدن به حد نصاب حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول و بر اساس مصوبه هیات مدیره، مجمع عادی سالانه سازمان زرتشتی تهران در روز یکشنبه مورخ 1397/06/04 ساعت 19:30 (7:30 پسین ) برگزار خواهد شد. بر حسب مفاد اساسنامه سازمان، جلسه مجمع نوبت دوم با هر تعداد از حاضرین رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم :

1)  گزارش هیات مدیره در مورد فعالیت های سازمان در سال 1396

2) استماع گزارش بازرسان و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال 1396

3) انتخاب هیات بازرسین برای سال مالی 1397

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.