مجمع عمومی نوبت دوم سازمان فروهر برگزار شد

مجمع همگانی نوبت دوم سازمان فروهر با باشندگی هموندان این ارگان و نماینده رسمی اداره سیاسی ماده 10 احزاب وزارت محترم  کشور، روز پنج شنبه 29 خرداد 1393، ساعت 7 پسین در محل سازمان برگزار شد.

در ابتدا باشندگان در مجمع به تعیین هیئت نظارت و تایید صلاحیت آنها پرداختند، سپس هیئت نظارت از بین خود، رییس مجمع، منشی و ناظران را تعیین و به تایید مجمع رساند.

ارائه عملکرد و گزارش یکساله هیئت مدیره و کمیسیون های سازمان و صورت درآمد و هزینه ها و ترازنامه مالی منتهی به سال 92 سازمان بازگو شد و به تایید باشندگان در مجمع رسید. گزارش نهایی مجمع مربوط به هیئت بازرسان بود که قرائت شد.

انتخابات هیئت بازرسان و علی البدل هیئت مدیره نیز پایان بخش مصوبات مجمع بود و نتایج به ترتیب بیشترین آراء بدین گونه بود:

هیئت بازرسان: فرزاد دهنوی زاده، پرویز اهورایی، منوچهر بمانی چم./ علی البدل بازرسان: جمشید هرمزدیاری، کامبیز تیراندازی./ علی البدل هیئت مدیره: پریا ماوندی، دلناز فولادیان./

گفتنی است بازرسان برای یک سال خورشیدی و هموندان علی البدل هیئت مدیره تا پایان دوره سه ساله پروانه فعالیت صادره از وزارت کشور، انتخاب شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.