نشست اعضای هیئت مدیره برای انتخاب رابطین کمیسیون ها

به آگاهی همکیشان ارجمند می رساند در تاریخ یکشنبه 12 شهریور ماه نشستی با حضور اعضای هیئت مدیره سازمان فروهر در محل این سازمان برگزار شد.

این نشست با پیام اوستایی آغاز و سپس اعضا و افراد، اهداف، نظرات و چگونگی انجام کارهایی را که در نظر گرفته اند مورد بحث و گفت و گو قرار دادند تا بتوانند با استفاده از هم اندیشی و خرد جمعی بهترین گزینه و روش های اجرائی را انتخاب کنند.

در پایان این نشست رابطین کمیسیون های مختلف با رای اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند:

  • کمیسیون ساختمان : پدرام خرمی
  • کمیسیون دینی : مهرتاش مهروزیاد زردشتی
  • کمیسیون هنری، فرهنگی و اجتماعی : اردشیر اورمزدی
  • کمیسیون ورزشی : شهنام فرزانه
  • کمیسیون مالی : شایان باستانی اله آبادی
  • کمیسیون انتشارات : آرزو غریب شاهی
  • کمیسیون آموزشی و تفریحی : شهریار نژادکی
  • کمیسیون روابط عمومی : سروش پورنارنجی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.