نوبت دوم مجمع همگانی سازمان جوانان زرتشتی(فروهر)

نوبت دوم مجمع همگانی سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) شامگاه یکشنبه چهارم شهریور ماه برگزار شد و با رای مجمع سه بازرس این سازمان برای یکسال دیگر به کار خود ادامه می دهند.

نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه سازمان فروهر با حضور ۴۹ تن از اعضای سازمان و با نیایش و گاتهاخوانی موبدیار پریا ماوندی شروع به کار کرد.

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع، سیاوش بنداریان زاده، فرنشین سازمان فروهر، گزارش عملکرد هیات مدیره را ارائه کرد و که بخشی از این فعالیتها عبارت بودند از:

انتشار مجله فروهر، حضور در نمایشگاه کتاب، آموزش دین دبیره و برپایی برنامه هایی برای آماده سازی شرکت کنندگان تهرانی در مانتره، برگزاری کلاسهای دینی، میزبانی کارگروه دینی، میزبانی طرح بهبود کیفیت آموزشی، برگزاری برنامه های تابستانی در کوشک ورجاوند.

در ادامه پیمان غیبی، خزانه دار سازمان فروهر، گزارش مالی را ارائه کرد و پس از آن قباد رادمند به نمایندگی از بازرسان بیلان مالی را تایید کرد.

در ادامه و پس از تایید مجمع، انتخابات هیات بازرسان برگزار شد، که ۵ تن کاندیدا شدند: جمشید هرمزدیاری، مهرتاش مهروزیاد، قباد رادمند، آرزو اهورایی و منوچهر بمانی.

پس از شمارش آرا آقایان جمشید هرمزدیاری با ۴۱ رای، مهرتاش مهروزیاد با ۳۸ رای و قباد رادمند با ۳۱ رای بار دیگر و برای یک سال آینده به عنوان بازرسان سازمان فروهر انتخاب شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.