پروانه فعالیت گردش جدید هیئت مدیره سازمان فروهـر به مدت سه سال صادر شد

پروانه فعالیت هیئت مدیره گردش جدید سازمان جوانان زرتشتی تهران پس از تائید کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور به این سازمان ابلاغ شد. مدت اعتبار پروانه از تاریخ ۹۹/۰۶/۱۹ به مدت سه سال می باشد.

هموندان هیات مدیره جدید سازمان فروهر عبارتند از:

سیاوش بنداریان زاده (رئیس هیات مدیره)

فریدون بهرامیان فرشید (نائب رئیس)

رامبد قندی پارسی(نائب رئیس)

فریبا جوانمردی(خزانه دار)

فروزان فارسی(دبیر)

پورچیستا رستمی(هموند هیات مدیره)

فرنوش دلیری (هموند هیات مدیره)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.