پیام آرامش باد به خانواده محترم ستوده نیا

ایرستنام اروانو یزمیده
بر روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

در روزگاری هستیم که از گوشه و کنار خبر های خوبی به گوش نمی رسد، به اخبار ناگوار عادت کرده ایم و در میانه این گرمای تابستان، سردی و فسردگی جانمان را در بر گرفته است. اما همچنان امیدوار به روزهای خوب هستیم و آرزو داریم، جهان مان هر روز، جایگاه بهتری برای زندگی مردمان باشد.
ناگوارانه مطلع شدیم که هموند قدیمی سازمان، مربی ارزشمند باشگاه فروهر و همچنین عزیزی که وی را با خنده های زیبایش می شناسیم ، غم از دست دادن فرزند دلبندشان، کامشان را تلخ نموده و شیرینی را از زندگی شان ربوده است. هرچند در برابر بیداد زمان و ظلم دوران چاره ای جز تسلیم نیست ، لیکن اطمینان داریم که امید ما به فردایی روشن با باور به سپنته آرمئیتی که همانا ذات بی مثال مهربانی و بخشندگی اهورامزداست ، تنها راه گذار از بدی ها، تاریکی ها و ناملایمات این جهان است.
ضمن عرض آرامش باد به حضور جناب آقای مهندس رامین ستوده نیا و همسرشان، شادی روان فرزند عزیز تازه درگذشته ایشان و دیرزیوی و شاد زیوی خانواده و کلیه عزیزان وابسته و پیوسته را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.