پیام آرامش باد درپی درگذشت شادروان مهرداد غیبی

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

 

با احترام درگذشت شادروان مهرداد غیبی، از پیشکسوتان والیبال جامعه زرتشتی را به خانواده گرامی ایشان و عموم جامعه آرامش باد می گوییم و شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری بازماندگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.