پیام آرامش باد در پی درگذشت بانو مروارید بمانی چم

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

هموند دیرینه و ارجمند سازمان جوانان زرتشتی(فروهر)
جناب آقای هرمز کاوسی

با احترام و اندوه فراوان درگذشت بانو مراورید بمانی چم، مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده گرامی آرامش باد می گوییم و شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری بازماندگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.