پیام آرامش باد در پی درگذشت روانشاد بهشتی روان دکتر اسفندیار استقامت طهرانی

ایرستنام اوروانو یزه میده یا اشا اونام فروشیو
به روان پاک همه درگذشتگان نیک و پارسا درود باد

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد بهشتی روان دکتر اسفندیار استقامت طهرانی را به خانواده گرامیشان آرامش باد عرض نموده و از درگاه اهورامزدا شادی روح آن بهشتی روان و دیرزیوی و شاد زیوی بازماندگان را خواستاریم.

هیئت مدیره سازمان جوانان زرتشتی تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.