پیام آرامش باد در پی درگذشت روانشاد رستم ستوده نیا

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

جناب آقای مهندس رامین ستوده نیا
عضو محترم سازمان فروهر

با احترام و اندوه فراوان درگذشت پدر بزرگوارتان، شادروان رستم ستوده نیا را به شما و خانواده گرامی آرامش باد می گوییم و شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری بازماندگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.