پیام آرامش باد در پی درگذشت روانشاد منوچهر بزرگ چمی

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو

سرکار خانم بزرگ چمی
گرامی آموزگار کلاس های دینی

درگذشت برادر گرامیتان روانشاد بهشتی روان منوچهر بزرگ چمی را آرامش باد عرض نموده، شادی روان آن درگذشته و دیرزیوی و شاد زیوی خانواده و وابستگان را از درگاه اهورامزدا آرزومندیم.

سازمان جوانان زرتشتی تهران(فروهر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.