پیام آرامش باد در پی درگذشت شادروان اسفندیار مرادیان

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

سرکار خانم گردآفرید مرادیان
آموزگار محترم کلاس های دینی

با احترام و اندوه فراوان درگذشت پدر بزرگوارتان، شادروان اسفندیار مرادیان را به شما و خانواده گرامی آرامش باد می گوییم و شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری بازماندگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.