پیام آرامش باد در پی درگذشت شادروان بهرام (بهروز) گوهربخش

ایریس تَنام. اوروانُو. یَزَمئیده. یا اَشَه اُونام. فرَوَشَه یُو

به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

با احترام و اندوه فراوان درگذشت شادروان بهرام (بهروز) گوهربخش را به آگاهی می ­رساند. با عرض آرامش باد به خانواده گرامی و وابستگان آن شادروان، سازمان فروهر برای آن روانشاد بهشت برین و برای بازماندگان شکیبایی و تندرستی را از درگاه اهورامزدا خواستار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.