پیام آرامش باد در پی درگذشت شادروان جهانگیر رستمی عصرآبادی

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

جانشین محترم فرنشین سازمان فروهر
سرکار خانم پورچیستا رستمی عصرآبادی

با احترام و اندوه فراوان درگذشت آقای جهانگیر رستمی عصرآبادی، عموی بزرگوارتان را به شما و خانواده گرامی آرامش باد می گوییم و شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری بازماندگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.