پیام آرامش باد در پی درگذشت شادروان دولت دینیاریان

ایریس تَنام. اوروانُو. یَزَمئیده. یا اَشَه اُونام. فرَوَشَه یُو

به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

سرکار خانم گردآفرید مرادیان
آموزگار محترم کلاس های دینی

با احترام و اندوه فراوان درگذشت مادر بزرگوارتان، شادروان دولت دینیاریان را به شما و خانواده گرامی آرامش باد می گوییم و برای آن روانشاد بهشت برین و برای بازماندگان شکیبایی و تندرستی را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.