پیام آرامش باد در پی درگذشت شادروان سیروس ساسانی

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

با احترام و اندوه فراوان درگذشت شادروان سیروس ساسانی از بازرسین و اعضای سابق و فعال سازمان فروهر را به آگاهی می ­رساند. با عرض آرامش باد به خانواده گرامی و وابستگان آن شادروان، شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری را برای بازماندگان از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.