پیام آرامش باد در پی درگذشت شادروان شهلا مهربانی (سرداری)

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

سرکار خانم سرور سرداری
همکار گرامی انتشارات فروهر

با احترام و اندوه فراوان درگذشت مادر بزرگوارتان، شادروان شهلا مهربانی (سرداری) را به شما و خانواده گرامی آرامش باد می گوییم و شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری بازماندگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.