پیام آرامش باد در پی درگذشت شادروان فردوس کاویانی بازیگر زرتشتی و با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون

ایریس تَنام. اوروانُو. یَزَمئیده. یا اَشَه اُونام. فرَوَشَه یُو

به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

سازمان فروهر و اعضای هیئت مدیره سازمان در گذشت شادروان فردوس کاویانی از بازیگران سرشناس زرتشتی با سابقه ای درخشان و پیشکسوتی در رشته های سینما، تئاتر و تلویزیون را به خانواده محترم آن روانشاد و همکیشان زرتشتی و جامعه هنری ایران زمین آرامش باد می گوید.

جا دارد یادآور شویم آن روانشاد باتوانمندی های خود راهنما و مددکار سازمان فروهر در طرح و اجرای برنامه های هنری نیز بوده است.

سازمان فروهر برای آن روانشاد بهشت برین و برای بازماندگان شکیبایی و تندرستی را از درگاه اهورامزدا خواستار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.