پیام آرامش باد در پی درگذشت شادروان پوراندخت آدریان یزدی

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

جناب آقای دکتر رستم وحیدی
هموند ارجمند سازمان جوانان زرتشتی تهران

با احترام و اندوه فراوان درگذشت مادر بزرگوارتان، شادروان پوراندخت آدریان یزدی را به شما و خانواده گرامی آرامش باد می گوییم و شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری بازماندگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.