پیام آرامش باد سازمان جوانان زرتشتی تهران، در پی درگذشت روانشاد شیرین پشوتنی زاده(همسر روانشاد رستم یارش،مسئول سابق کلاس های دینی سازمان فروهر):

پیام آرامش باد سازمان جوانان زرتشتی تهران، در پی درگذشت روانشاد شیرین پشوتنی زاده(همسر روانشاد رستم یارش،مسئول پیشین کلاس های دینی سازمان فروهر):

براي دهه سي و چهل نام “يارش” نامي آشنا و آميخته باكلاسهاي ديني سازمان فروهر.

نام “يارش” برابر بود با مشتي پر ،ازلرك كه در آن فقط يك قيسي و دو بادام و دو كشمش بود .نه بيشتر. با كلي محبت كه از كلامش سرازير بود .
نام “يارش” يعني كلي خاطره كه دهه سي و چهل در صدر خاطراتي بود كه براي فرزندان و نوه ها از كلاس ديني سازمان فروهر تعريف ميكردند .
مدتها بود كه “يارش” نبود ولي يارش ،شريكش ، شيرين بود و هميشه كمكهاي شيرين يار كلاسهاي ديني بود .

در روز رام ايزد و برابر با بیستم ارديبهشت ماه، شيرين ،يار “يارش” به “يارش” پيوست .
روان شيرين فرزند همايون و بهرام پشوتني زاده شاد و گروسمان نشين باد .
سازمان جوانان زرتشتي (فروهر) در گذشت شيرين فرزند همايون و بهرام پشوتني زاده را به ،فرزندانشان، بهرام، شهناز و اردشیر آرامش باد ميگويد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.