پیک نیک ورزشی، تفریحی دانش آموزان کلاس های دینی سازمان فروهر

در روز آدینه 22 فروردین ماه پیک نیک دانش آموزان کلاسهای دینی تهران در رستم باغ برگزار شد.
انجام نیایش صبحگاهی ، صرف دهانه با چای و ناهار ومیوه ، برگزاری مسابقات ورزشی و شاد از برنامه های این روز بود.
دکتر اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس ، رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و تنی چند از هموندان انجمن نیز ساعاتی در این برنامه و درکنار هموندان سازمان فروهر و دانش آموزان حضور داشتند.

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.