گروه کوبه ای فروهـر

 

 

گروه کوبه ای فـروهـر

 

 

دف‌نوازان: رایتی بهبودی، ساینا سلامتی، آرویس ویرابی، نیلوفر هرمزدی، ماهدیس خسروی، پیوند باوفا، وستا ورجاوند، موژان شش ­برادران، سپهر خسرویانی و پرنیان رادمند.

تنبک‌ نوازان: آریانا خضری، آرین تیموری، سپند باوفا، پرهام ظهرابی و پدرام کاویانی.

ادوات پرکاشن: سامان خادمی، یسنا بهمردی، رایتی رستمی و سپینا بزرگی.

سرپرستان: آویسا نیک‌ دین و پرهام کشاورزی.

استاد و تنظیم‌کننده قطعات: صادق تعریف.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.