گزارش تصویری از شروع کلاس های دینی سازمان فروهر در سال 1402-1403

در پسین روز پنجشنبه 6 مهر 1402 نخستین جلسه کلاس های دینی سازمان جوانان زرتشتی تهران ( فروهر) و آموزشگاه هرمزآرش شروع گردید.

در ساختمان سازمان فروهر ابتدا هنگام ورود دانش آموزان، مَقدم آنها با گلاب، آینه و نقل گرامی داشته شد و سپس با اعلام مجری برنامه خانم فرنوش دلیری، اوستای تندرستی با آوای خانم هورشید نیکفام آغازگر گشایش کلاس های دینی بود.

سپس موبد دکتر مهراب وحیدی و فریدون بهرامیان فرشید (فرنشین سازمان فروهر) ورود دانش آموزان و آغار سال تحصیلی 1402-1403 را تبریک گفتند.

در ادامه افشین نمیرانیان(فرنشین انجمن زرتشتیان تهران) و آقای فریدون بهرامیان فرشید از آموزگاران کلاس دینی خانم پریسا رایومند و آقایان دکتر مهرداد قدردان، بهنام بنداری و کورش مرادیان تقدیر و سپاس گزاری نمودند و هدایایی به آنها پیشکش گردید.سپس بین دانش آموزان برنامه مسابقه با مجری گری سروش پورنارنجی برگزار و به برندگان هدایایی تقدیم شد.

در آخرین مرحله کتاب های دینی توسط رابطین هر پایه خانم فرشته فلاح زاده و خانم مهسا مندگاری به دانش آموزان عزیز تقدیم و دانش آموزان ضمن گذشتن از زیر کتاب اوستا همراه بوی خوش اسفند و کندر راهی کلاس های دینی مربوط به سال تحصیلی خود شدند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.