مرور رده

دینی

چهل و سومین نشست کارگروه دینی

چهل و سومین نشست کارگروه دینی در آدینه دهم آذرماه 1396 به میزبانی سازمان جوانان زرتشتی تهران برگزار شد. در این نشست پنج ساعته، گزارشاتی…