اطلاعیه

اطلاعیه: آدینه چهارم امرداد ماه،درب های کوشک ورجاوند به روی همکیشان باز میباشد و به شوند برگزاری اختتامیه  سی و نهمین دوره از پیکارهای جام…

تصاویر آیین سدره پوشی(2)

آیین سدره پوشی، 11 تیر ماه از ساعت 18 تا 20.30 در جشنگاه خسروی برگزار  شد و آقایان آراسب امیدی،پدرام فیروزبخش،بردیا خضری،دادمهر دهقانی به…