سپاسگزاری از خیراندیشان بابت یاری در تهیه تبلت مورد نیاز دانش آموزان کلاس دینی


با انتشار فراخوان سازمان جوانان زرتشتی تهران مبنی بر درخواست همیاری جهت تهیه تبلت مورد نیاز دانش آموزان کلاس دینی، تعدادی از دهشمندان و نیک اندیشان گرانقدر این سازمان، با اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی خود به مانند همیشه یاری گر بوده اند و از محل منابع حاصل از نیک اندیشی این عزیزان، دستگاه های لازم خریداری شده و برای استفاده همکیشان نیازمند که از سوی هموندان معتمد این سازمان شناسایی شده بودند، قرار گرفت. از یکایک گرامی خیراندیشان سازمان خانم ها و آقایان: نسرین ارجاسبی، بهروز جم ترکی، ناهید ارجاسبی، رستم خسرویانی، نگار خسرویانی، نگین خسرویانی، آدرین قندی،هلیا سروی، مینوولی، اردوان ولی، یاسمن تیراندازی، شیرین بختیاری، الهام آبادی، رامتین دادنام، سیروس سپهری، خیراندیشی به نامگانه پروانه بختیاری، فرزند بهرام و چهار نفر نفر نیک اندیش که در مجموع با اهدای مبلغ سیصد و هفت میلیون و صد و پنج هزار ریال در این حرکت نیکوکارانه ما را شریک خود کردند، سپاسگزاریم و دست ایشان را به گرمی می‌فشاریم و پاداش نیک اندیشان را از اهورامزدا خواستاریم. سازمان فروهر همانند گذشته و با بهره گیری از توان هموندان خود و در پیروی از راه بزرگان و نیکوکاران قدیمی این سازمان همچون روانشادان هرمزدیار هرمزدیاری و گوهر بهمردی، کوشش می کند تا وظیفه اجتماعی و نیت خیر نیکوکاران را نسبت به آحاد هازمان خوشنام زرتشتی به انجام برساند و بیش از پیش در رفع نیازهای مادی و مینوی همکیشان استوارانه قدم بردارد. در این راه، مانند همیشه پذیرای همازوری و همبستگی شما دهشمندان جامعه زرتشتی هستیم.

ایدون باد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.