پیام آرامش باد در پی درگذشت روانشاد رستم موبد هرمزدیار بهی

ایرستنام اوروانو یزه میده یا اشا اونام فروشیو
به روان پاک همه درگذشتگان نیک و پارسا درود باد

درگذشت روانشاد بهشتی روان *رستم موبد هرمزدیار بهی* (پدر هموند گرامی و دیرینه سازمان دکتر موبد اردشیر بهی ) را به حضور ایشان و خانواده گرامیشان آرامش باد عرض نموده و از درگاه اهورامزدا شادی روح آن بهشتی روان و دیرزیوی و شاد زیوی بازماندگان را خواستاریم.

هیات مدیره سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.