پیام آرامش باد در پی درگذشت روانشاد مهربانو پای سروی

جناب آقای بهنام مبارکه مدیر پیشین انتشارات فروهر

سرکار خانم مهسا مبارکه هموند هيات مديره پیشین سازمان جوانان زرتشتی تهران

جناب آقای برزو مبارکه هموند گرامی سازمان فروهر

درگذشت روانشاد مهربانو پای سروی (دولت غنیمت مبارکه) را آرامش باد عرض نموده، شادی روان آن درگذشته و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از اهورامزدا خواستاریم.

سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.