پیام آرامش باد در پی در گذشت شادروان اردشیر جمشیدیان مبارکه

ایرستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو
به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد

جناب آقای خداداد جمشیدیان مبارکه
هموند ارجمند سازمان جوانان زرتشتی تهران

با احترام و اندوه فراوان درگذشت برادر بزرگوارتان، شادروان اردشیر جمشیدیان مبارکه را به شما و خانواده گرامی آرامش باد می گوییم و شادی روان آن بهشتی روان، تندرستی و بردباری بازماندگان را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.