تصاویر آیین سدره پوشی(2)

آیین سدره پوشی، 11 تیر ماه از ساعت 18 تا 20.30 در جشنگاه خسروی برگزار  شد و آقایان آراسب امیدی،پدرام فیروزبخش،بردیا خضری،دادمهر دهقانی به جمع بهدینان  پیوستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.