راه در جهان یکی است و آن راه راستی(اشویی) است.

راه در جهان یکی است و آن راه راستی(اشویی) است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.