کلاس های آمادگی اوستاخوانی و گاتاشناسی همایش مانتره برای تهرانی ها، پنج شنبه ها 3 تا 8 پسین در سازمان فروهـر

کلاس های آمادگی اوستاخوانی و گاتاشناسی همایش مانتره برای تهرانی ها، پنج شنبه ها 3 تا 8 پسین در سازمان فروهـر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.